Wspólnota Mieszkaniowa Staszica 24 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania o cenę na realizację zadania pn.: ” Remont elewacji na ścianie bocznej budynku przy ul. Staszica 24 w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/5/2021/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 maja 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1-Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/5/2021/ZC

2-Formularz oferty

3-Umowa

4- Karta gwarancyjna

5-Przedmiar robót