Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/5/2021/ZC na remont elewacji na ścianie bocznej budynku przy ul. Staszica 24 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Staszica 24 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania o cenę na realizację zadania pn.: ” Remont elewacji na … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/5/2021/ZC na remont elewacji na ścianie bocznej budynku przy ul. Staszica 24 w Kamiennej Górze