Wspólnota Mieszkaniowa Jeleniogórskiej 59 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania p.n.: „Remont opaski budynku i malowanie piwnicy budynku przy ul. Jeleniogórskiej 59 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 40/11/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 listopada 2020r. o godz. 10:00

Ofertę należy włożyć do skrzynki ustawionej przed wejściem głównym do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 6 w Kamiennej Górze.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 40/11/2020/ZO

2. Formularz ofertowy

3. Umowa

4. Karta gwarancyjna

5. Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 26.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert – 40/11/2020/ZO