Ogłoszenie o zamówieniu nr 40/11/2020/ZO na remont opaski budynku i malowanie piwnicy budynku przy ul. Jeleniogórskiej 59 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Jeleniogórskiej 59 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania p.n.: „Remont opaski budynku i malowanie … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 40/11/2020/ZO na remont opaski budynku i malowanie piwnicy budynku przy ul. Jeleniogórskiej 59 w Kamiennej Górze