Wspólnota Mieszkaniowa Pisarzowice 85, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na realizację zadania pn.: „Remont klatki schodowej w budynku w Pisarzowicach 85, gm. Kamienna Góra”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie nr 40/9/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2020r., godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 40/9/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Umowa

5. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 18.09.2020r.

Informacja z otwarcia ofert zamówienia nr 40/9/2020/ZC