Ogłoszenie o zamówieniu nr 41/12/2020/ZO na odwodnienie budynku przy ul. Waryńskiego 15 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Waryńskiego 15 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania p.n.: „Odwodnienie budynku przy ul.Waryńskiego 15 … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 41/12/2020/ZO na odwodnienie budynku przy ul. Waryńskiego 15 w Kamiennej Górze