Wspólnota Mieszkaniowa Gen. J. Hallera 1,3, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania o cenę na realizację zadania pn.:”Przemurowanie komina ponad dachem budynku przy ul. Gen. J. Hallera 1,3 w Kamiennej Górze.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 41/9/202/ZC

Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 41/9/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Umowa – wzór

5. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 25.09.2020r

Zawiadomienie o unieważnieniu – 41/9/2020/ZC