Ogłoszenie o zamówieniu nr 41/9/2020/ZC na przemurowanie komina nad dachem budynku przy ul. Gen. J. Hallera 1,3 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Gen. J. Hallera 1,3, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania o cenę na realizację zadania pn.:”Przemurowanie komina ponad dachem budynku przy … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 41/9/2020/ZC na przemurowanie komina nad dachem budynku przy ul. Gen. J. Hallera 1,3 w Kamiennej Górze