Wspólnoty Mieszkaniowe, w imieniu i na rzecz których działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zapraszają do składania ofert na ” Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy wiejskiej Kamienna Góra”.

Termin realizacji zamówienia – do 31 grudnia 2022 r.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 42 /12/2021/P.

Termin składania ofert do dnia 29 grudnia 2021r. do godz. 12:00

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

I_ SWZ_odbiór nieczystości ciekłych

II_Formularz oferty_odbiór nieczystości ciekłych

III_Umowa_opróż_nieczystosci_cieklych

Opublikowane w dniu 30.12.2021r.

Informacja z otwarcia ofert_42.12.2021.P