Ogłoszenie o zamówieniu nr 42/12/2021/P na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wspólnoty Mieszkaniowe, w imieniu i na rzecz których działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zapraszają do składania ofert na ” Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy wiejskiej Kamienna Góra”. Termin realizacji zamówienia – do 31 grudnia … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 42/12/2021/P na opróżnianie zbiorników bezodpływowych