Wspólnota Mieszkaniowa Katowicka 7, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania o cenę na realizację zadania pn.: „Przemurowanie kominów nad dachem przy ul. Katowickiej 7 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 42/9/2020/ZC

Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 42/9/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Umowa

5. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 25.09.2020r

Zawiadomienie o unieważnieniu – 42/9/2020/ZC