Wspólnota Mieszkaniowa Gen. J. Hallera 1,3, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania o cenę na realizację zadania pn.: „Przemurowanie komina ponad dachem budynku przy ul. Gen. J. Hallera 1,3 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 44/9/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 02.10.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 44/9/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Umowa – wzór

5. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 05.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert – 44/9/2020/ZC