Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 5, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania o cenę  na realizację zadania pn.: ” Remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Kościuszki 5 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie nr 48/10/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.10.2020r. o godz. 1o:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 48/10/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Umowa

5. Karta gwarancyjna