Ogłoszenie o zamówieniu nr 48/10/2020/ZC na remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Kościuszki 5 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 5, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania o cenę  na realizację zadania pn.: ” Remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Kościuszki … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 48/10/2020/ZC na remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Kościuszki 5 w Kamiennej Górze