Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybna 12 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie
w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania p.n.: „Remont dachu i elewacji budynku przy
ul. Rybnej 12 w Kamiennej Górze” – UNIEWAŻNIONE

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/2/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 10:00

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Załączniki:

1_Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/2/2020/ZO

2_Formularz ofertowy

3_Umowa

4_Karta gwarancyjna

5_Dokumentacja techniczna

decyzja PINB

ekspertyza techniczna

obliczenia

rysunek

przedmiar robót

Opublikowane w dniu 22.03.2021r

Unieważnienie postępowania nr 5/02/2021/ZO