Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 23 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie przetargu na realizację zadania pn.: ” Remont i docieplenie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 23 w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 5/4/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 maja 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Specyfikacja warunków zamówienie nr 5/4/2021/P

2_Formularz oferty

3_Umowa

4. Karta gwarancyjna

5_Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 13.05.2021r.

Informacja z otwarcia ofert nr 5/4/2021/P