Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/4/2021/P na remont i docieplenie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 23 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 23 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie przetargu na realizację zadania pn.: ” Remont i docieplenie elewacji budynku … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/4/2021/P na remont i docieplenie elewacji budynku przy ul. Kościuszki 23 w Kamiennej Górze