Gmina Miejska Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania o cenę pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie szamba przy ul. Wiejskiej 25 w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/5/2021/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Ogłoszenie o zamówieniu nr 5.5.2021.ZC

2_Formularz oferty nr 5.5.2021.ZC

3_Umowa nr 5.5.2021.ZC