Wspólnota Mieszkaniowa Ogrodowa 23, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Ogrodowej 23 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr  5/6/2020/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 5/6/2020/P

2. SIWZ nr 5/6/2020/P

3. Projekt budowlany

Rys 1A

Rys 1I

Rys 1E

Rys 2A

Rys 3A

Rys 4A

4. Przedmiar robót

5. Formularz oferty

6. Umowa – wzór

7. Karta gwarancyjna- wzór

 

Opublikowane w dniu 19.06.2020r.

Informacja z otwarcia ofert  5/6/2020/ZO