Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/6/2020/P na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Ogrodowej 23 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Ogrodowa 23, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Ogrodowej 23 w Kamiennej Górze”. Warunki udziału w postępowaniu … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 5/6/2020/P na wymianę pokrycia dachowego budynku przy ul. Ogrodowej 23 w Kamiennej Górze