Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/2/2021/ZO na remont części mansardowej pokrycia dachowego od podwórza budynku ul. Wojska Polskiego 13 w Kamiennej Górze – UNIEWAŻNIONE

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 13 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania p.n.: „Remont części mansardowej … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/2/2021/ZO na remont części mansardowej pokrycia dachowego od podwórza budynku ul. Wojska Polskiego 13 w Kamiennej Górze – UNIEWAŻNIONE