Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/4/2021/P na remont pokrycia dachu kopertowego budynku przy al. Wojska Polskiego 7 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 7 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie przetargu na realizację zadania pn.: ” Remont pokrycia dachu kopertowego … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/4/2021/P na remont pokrycia dachu kopertowego budynku przy al. Wojska Polskiego 7 w Kamiennej Górze