Wspólnota Mieszkaniowa Wiejska 2, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr  6/6/2020/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 6/6/2020/P

2. SIWZ nr 6/6/2020/P

3. Przedmiar robót

4. Formularz oferty

5. Umowa-wzór

6. Karta gwarancyjna

 

Opublikowane w dniu 19.06.2020r.

Informacja z otwarcia ofert 6/6/2020/P