Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/6/2020/P na remont dachu wraz z przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Wiejska 2, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Kamiennej Górze”. … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/6/2020/P na remont dachu wraz z przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Kamiennej Górze