Gmina Miejska Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Przebudowę instalacji wewnętrznych gazu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie nr 6/8/2021/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 09 sierpnia 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki

1_ZC -Ogłoszenie -Skłodowska4_6.8.2021.ZC

2_ZC – oferta_Skłodowska4

3_ZC – umowa-Skłodowska4

4_ZC- karta gwarancyjna- Skłodowska4

5_ Projekt bud -Skłodowskiej4

6_Specyfikacja techniczna wykonania robót

7_Rys. nr 1 -PZT

8_Rys. nr 2

9_Przedmiar robót

Zawiadomienie o unieważnieniu

Unieważnienie- M. Skłodowskiej-Curie 4-09082021