Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/8/2021/ZC na przebudowę instalacji wewnętrznych gazu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 w Kamiennej Górze-UNIEWAŻNIONE

Gmina Miejska Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Przebudowę instalacji wewnętrznych gazu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 w Kamiennej … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/8/2021/ZC na przebudowę instalacji wewnętrznych gazu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 w Kamiennej Górze-UNIEWAŻNIONE