Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 15c w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Kościuszki 15c w Kamiennej Górze.
Warunki udziału w postępowaniu opisano w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 7/2/2020/ZO.
Termin składania ofert upływa w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 10:00.

Oferty należy złożyć w Biurze obsługi klienta (BOK) pok. nr 9, ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 7/2/2020/ZO
2. Formularz oferty
3. Przedmiar robót
4. Umowa w sprawie zamówienia
5. Karta gwarancyjna

Opublikowane 05.03.2020 – Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania

Opublikowane 18.03.2020r.Zawiadomienie o unieważnieniu 07/2/2020/ZO