Ogłoszenie o zamówieniu nr 7/2/2021/ZO na wykonanie remontu ściany frontowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Kamiennej Górze – UNIEWAŻNIONE

Wspólnota Mieszkaniowa ul. M. Skłodowskiej – Curie 11 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania p.n.: „Wykonanie … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 7/2/2021/ZO na wykonanie remontu ściany frontowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Kamiennej Górze – UNIEWAŻNIONE