Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolnej 7 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego  przy ul. Szkolnej 7 w Kamiennej Górze”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 7/5/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 26 maja 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_SWZ_7-5-2021-P

2_ Formularz oferty

3_ Umowa – wzór

4_ Karta gwarancyjna – wzór

5_ Przedmiar robót

Zawiadomienie o unieważnieniu_7_5_2021_P