Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 4, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie remontu dachu budynku przy Al. Wojska Polskiego 4 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr  7/6/2020/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lipca 2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 7/6/2020/P

2. SIWZ nr 7/6/2020/P

3. Przedmiar robót

4. Formularz oferty

5. Umowa

6. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 13.07.2020r.

Unieważnienie postępowania nr 7/6/2020/P