Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleniogórska 38 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.  w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych nieruchomości budynku przy ul. Jeleniogórskiej 38 w Kamiennej Górze.

Warunki udziału w postępowaniu opisano w Ogłoszeniu nr 8/2/2020/ZO.Termin składania ofert upływa w dniu 13 marca 2020r. o godz. 10:00.Oferty należy złożyć w Biurze obsługi klienta (BOK) pok. 9, ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu 8/2/2020/ZO
2. Formularz ofertowy
3. Dokumentacja techniczna +przedmiar robót E-2 schemat oswietlenia E-3.1 TBA E-3.2 TL0 E-3.3 TL1 E-3.4 TL2 E-3.5 TL3 E-3.6 TL4 E-4 plan instalacji piwnica E-5 plan instalacji parter E-6 plan instalacji Ip E-7 plan instalacji IIp E-8 plan instalacji IIIp E-9 plan instalacji IVp Jeleniogórska 38 przedmiar.pdf opis jeleniogórska 38 oswiadczenie jeleniogórska 38 pismo Tauron strona tytułowa jeleniogórska 38 szafka RU-2L-20
4_Umowa w sprawie zamówienia
5. Karta gwarancyjna

Opublikowane 18.03.2020 Informacja z otwarcia ofert 8/2/2020/ZO