Gmina Miejska Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania p.n.: „Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Rybnej 12 w  Kamiennej Górze”

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 8/4/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Ogłoszenie o zamówieniu nr 8/4/2021/ZO

2_Formularz ofertowy

3_Umowa

4_Karta gwarancyjna

Decyzja PINB

KG Rybna 12 ekspertyza

KG Rybna 12 obliczenia

KG Rybna 12-rys 1

KG Rybna 12 przedmiar

 

Opublikowane w dniu 22.04.2021r.

unieważnienie  postępowania nr 8/4/2021/ZO