Wspólnota Mieszkaniowa Szarocin 80 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na zadanie pn.: „Remont budynku w miejscowości Szarocin 80, gm. Kamienna Góra”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 8/7/2020/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 8/7/2020/P

2. SIWZ

3. Przedmiar robót

4. Formularz ofert

5. Umowa

6. Karta gwarancyjna

Opublikowane 08.07.2020r. – Uwaga! Zmiana przedmiaru robót.

Zmieniony przedmiar robót- podstawa do sporządzenia kosztorysu i obliczenia ceny

Opublikowane 20.07.2020r.

Informacja z otwarcia ofert 8/7/2020/P