Ogłoszenie o zamówieniu nr 8/7/2020/P na wykonanie remontu budynku w miejscowości Szarocin 80, gm. Kamienna Góra

Wspólnota Mieszkaniowa Szarocin 80 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na zadanie pn.: „Remont budynku w miejscowości Szarocin 80, gm. Kamienna Góra”. Warunki udziału … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 8/7/2020/P na wykonanie remontu budynku w miejscowości Szarocin 80, gm. Kamienna Góra