Wspólnota Mieszkaniowa ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na zadanie pn.: „Remont elewacji budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 9/7/2020/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 9/7/2020/P

2. SIWZ nr 9/7/2020/ZO

3. Przedmiar robót

4. Formularz oferty

5. Umowa

6. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 31.07.2020r

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 9/7/2020/P