Ogłoszenie o zamówieniu nr 9/7/2020/P na remont elewacji budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na zadanie pn.: „Remont elewacji budynku przy ul. Papieża Jana … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 9/7/2020/P na remont elewacji budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 13-15 w Kamiennej Górze