Wspólnota Mieszkaniowa ul. Leśna 3, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ” Rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych pomieszczeń gospodarczych przy ul. Leśnej 3 w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 25/7/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu  02 sierpnia 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_ZO – Ogłoszenie_Leśna 3 – rozbiórka i wyk pom gospod

2_ZO – formularz ofertowy

3_ZO-umowa do 50 tys._wzór

4_ZO-karta gwarancyjna do 50 tys.- wzór

5_ZO_Przedmiar- Leśna 3

Zawiadomienie o unieważnieniu

Unieważnienie -Leśna 3_02082021