Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 15a w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie kapitalnego remontu balkonów budynku nr 15a przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze.

Termin składania ofert – do dnia 16.03.2020r. do godz. 10:00.

Miejsce składania ofert – Biuro obsługi klienta (BOK) pok. nr 9,
ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra

Opublikowane 16.03.2020 –Zawiadomienie o unieważnieniu 1/2/2020/P