Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nr 1/2/2020/P na kapitalny remont balkonów budynku nr 15a przy ul. Kościuszki

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 15a w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie kapitalnego remontu balkonów budynku nr 15a przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze. Termin składania … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nr 1/2/2020/P na kapitalny remont balkonów budynku nr 15a przy ul. Kościuszki