Wspólnota Mieszkaniowa ul. Karola Miarki 22  w Kamiennej Górze, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :” Remont dachu budynku przy ul. Karola Marki 22 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr  3/4/2020/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 08 maja 2020r. o godz. 10:00.

Uwaga! Zmiany w procedurze składania i otwarcia ofert.

Oferty należy złożyć w skrzynce przed wejściem głównym do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra. Ponieważ wstęp do budynku jest czasowo ograniczony, po złożeniu oferty należy dzwonić na tel. nr 75 64 55 160/190. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2020r.

Załączniki :

1-Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/4/2020/P

2-Przedmiar robót

3-SIWZ

4-Formularz oferty

5-Umowa

6-Karta gwarancyjna

 

Opublikowane 11.05.2020r.

Informacja z otwarcia ofert