Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nr 3/4/2020/P na remont dachu budynku przy ul. Karola Miarki 22 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Karola Miarki 22  w Kamiennej Górze, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :” Remont dachu budynku przy ul. Karola Marki 22 w … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nr 3/4/2020/P na remont dachu budynku przy ul. Karola Miarki 22 w Kamiennej Górze