Znak sprawy 1/2/2020/ZC

Wspólnota Mieszkaniowa w Szarocinie 64, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn.: ” Przemurowanie kominów na budynku w miejscowości Szarocin 64″.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu 1/2/2020/ZC
2. Formularz – Oferta cenowa – wzór
3. Przedmiar robót
4. Umowa w spr zamówienia – wzór
5. Karta gwarancyjna – wzór

Termin składania ofert – do dnia 18.02.2020r., do godz. 10:00
Miejsce składania ofert – Biuro obsługi klienta pok. nr 9, ul. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie www.sm-kamiennagora.pl oraz www.oferent.com.pl