Znak sprawy 3/2/2020/ZC

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chopina 6 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn.: ” Przemurowanie kominów na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chopina 8″.
Załączniki:

Termin składania ofert – do dnia 18.02.2020r., do godz. 10:00
Miejsce składania ofert – Biuro obsługi klienta pok. nr 9, ul. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie www.sm-kamiennagora.pl oraz www.oferent.com.pl