Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/2/2020/ZC w trybie zapytania o cenę na “Remont instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Staszica 23 w Kamiennej Górze”

Znak sprawy 6/2/2020/ZC Gmina Miejska Kamienna Góra ul. Staszica23 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn.: „Remont instalacji wodociągowej w budynku przy ul. … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 6/2/2020/ZC w trybie zapytania o cenę na “Remont instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Staszica 23 w Kamiennej Górze”