Znak sprawy 9/2/2020/ZC

Wspólnota Mieszkaniowa w Ogorzelcu 66, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn.: „Remont schodów wejściowych do budynku wspólnoty mieszkaniowej w  miejscowości Ogorzelec 66”.

Załączniki:

Termin składania ofert – do dnia 03.03.2020r., do godz. 10:00
Miejsce składania ofert – Biuro obsługi klienta pok. nr 9, ul. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie www.sm-kamiennagora.pl oraz www.oferent.com.pl

Opublikowane 05.03.2020 Zwiadomienie o unieważnieniu 9/2/2020/ZC