Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/2/2020/ZC w trybie zapytania o cenę na “Remont schodów wejściowych do budynku wspólnoty mieszkaniowej w m. Ogorzelec 66”

Znak sprawy 2/2/2020/ZC Wspólnota Mieszkaniowa w Ogorzelcu 66, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn.: „Remont schodów wejściowych do budynku wspólnoty mieszkaniowej w  miejscowości Ogorzelec 66”. … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 2/2/2020/ZC w trybie zapytania o cenę na “Remont schodów wejściowych do budynku wspólnoty mieszkaniowej w m. Ogorzelec 66”