Znak sprawy 7/2/2020/ZC

Gmina Miejska Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac pn.: „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – gazowego w mieszkaniu przy ul. Parkowej 4 m5 w Kamiennej Górze”.

Załączniki:

Termin składania ofert – do dnia 28.02.2020r., do godz. 10:00
Miejsce składania ofert – Biuro obsługi klienta pok. nr 9, ul. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie www.sm-kamiennagora.pl oraz www.oferent.com.pl

Opublikowane w dniu 03.03.2020:Informacja z otwarcia ofert 7/2/2020/ZC

Opublikowane w dniu