Znak sprawy 11/2/2020/ZC

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego nr 30 i 30A w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa
sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych pn.: „Wymiana obróbki balkonów na budynku przy ul. Wojska Polskiego 30 i 30A”.

Załączniki:

Termin składania ofert – do dnia 03.03.2020r., do godz. 10:00
Miejsce składania ofert – Biuro obsługi klienta pok. nr 9, ul. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie www.sm-kamiennagora.pl oraz www.oferent.com.pl