Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 23 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Remont instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Staszica 23 w Kamiennej Górze”

Termin składania – do dnia 09.03.2020r. , do godz. 10:00

Miejsce składania ofert – Biuro obsługi klienta (BOK) pok nr 9,
ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra

Opublikowane 09.03.2020r. Informacja z otwarcia ofert