Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania o cenę nr 13/2/2020/ZC na remont instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Staszica 23

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 23 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Remont instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Staszica 23 w Kamiennej Górze” … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania o cenę nr 13/2/2020/ZC na remont instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Staszica 23